GARANTIE

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren.
Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie.
Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken.
Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Mail naar info@eitherway.nl met een duidelijke omschrijving van je klacht en eventueel foto´s van het product. Je kunt dit ook schriftelijk aan ons doorgeven: Eitherway Products, Robijnlaan 38, 5431ZP CUIJK NL